Inilah Macam – Macam Adzab Api Neraka Yang Sangat Dahsyat dan Mengerikan

Neraka merupakan hukuman yang amat pedih, dengan berbagai macam siksaannya, yang tidak bisa dielakkan oleh para penghuninya meskipun dibayar dengan harga paling mahal dari apa yang mereka miliki.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya:
“Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun ia menebus diri dengan emas (yang sebanyak itu). Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.” (QS. Ali Imron :91)
Marilah kita renungkan dan resapi berbagai macam adzab neraka dan Inilah Macam – Macam Adzab Api Neraka Yang Sangat Dahsyat dan Mengerikan sebagai berikut :

a. Siksaan api neraka yang paling ringan
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Jenis siksaan neraka yang tingkatannya paling ringan adalah seseorang yang berjalan di atas bara api, sehingga otaknya mendidih seperti mendidihnya air dalam periuk atau tempayan.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim)
Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah siksaan bagi Abu Thalib, yaitu kedua kakinya akan dipakaikan sandal dari api neraka, hingga mendidihkan otaknya.”(HR.Muslim).

b. Diseretnya wajah penghuni neraka
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya:
“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah sentuhan api neraka!” (QS.al-Qomar:47-48).

c. Wajah penghuni neraka akan menjadi hitam dan cacat.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya:
“Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (adzab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. “(QS. Yunus:27)
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya:
“Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat.” (QS.al- Mu’minun:104).

d. Wajah mereka akan dibolak-balikkan di atas api
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya:
“Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata:”Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul”. (QS. Al-Ahzab:66).

e. Setiap kulit mereka hangus karena terbakar, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan mengganti dengan kulit yang baru dan begitulah seterusnya.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya:
“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adzab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.an-Nisa:56).

f. Kepala mereka akan disiram dengan air panas yang melelehkan otak, isi perut dan kulit mereka
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya:
“ ….Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurluluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.” (QS. Al-Hajj:19-21)
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Sesungguhnya air yang sangat mendidih akan dituangkan di atas kepala mereka, lalu masuk ke dalam tempurung kepala sampai di perutnya. Maka terpotonglah segala isi perutnya hingga keluar ke arah kakinya, sedang ia dalam keadaan meleleh, lalu dikembalikan seperti semula.” (HR.at-Tirmidzi).

g. Adzab bagi orang yang bunuh diri sebagaimana keadaan saat bunuh diri.
Abu Hurairoh Radhiyallohu ‘anhu, menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Orang yang bunuh diri dengan besi (benda tajam), kelak besi tersebut akan berada di tangannya dan ia menikamnya ke perutnya di neraka untuk selama-lamanya. Orang yang bunuh diri dengan racun, di neraka nanti racunnya berada di tangannya dan ia akan meminum racun tersebut untuk selama-lamanya. Orang yang menjatuhkan diri dari (tebing) gunung dan mati, maka ia akan menjatuhkan dirinya untuk selama-lamanya di akhirat kelak.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

h. Terburainya isi perut.
Usamah bin Zaid Radhiyallohu ‘an huma menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Seseorang akan didatangkan pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke neraka hingga isi perutnya terburai. Lalu, ia berjalan keliling dengan isi perut tersebut sebagaimana keledai yang berkeliling di sekitar tambatannya. Penduduk nerakapun berkumpul di sekelilingnya seraya bertanya, Wahai fulan, mengapa engkau, ada apa dengan mu? Bukankah engkau dahulu memerintahkan kami berbuat baik dan mencegah kami berbuat mungkar?” Orang itu menjawab, ‘Benar, dahulu aku memerintahkan kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Aku dahulu juga mencegah kalian berbuat mungkar, tapi aku sendiri justru mengerjakannya’.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

i. Tidak pernah mati selamanya
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya:
“Diminumnya air nanah itu dan ia hampir tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya ) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi ia tidak juga mati, dan dihadapannya masih ada adzab yang berat.” (QS.Ibrohim:17).

j. Siksaanya tidak pernah diringankan
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya:
“Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga – penjaga neraka jahannam :”Mohonkanlah kepada Rabb kalian supaya Dia meringankan adzab dari kami barang sehari.” Penjaga jahannam berkata:’’Dan apakah belum datang kepada kalian Rasul-rasul kalian dengan membawa keterangan-keterangan?” Mereka menjawab:”Benar, sudah datang”. Penjaga-penjaga jahannam berkata:”Berdoalah kalian”. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.” (QS. Al-Mu’minun:49-50).

Inilah Macam – Macam Adzab Api Neraka Yang Sangat Dahsyat dan Mengerikan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semoga terhindar dari adzab api neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam Syurga –Nya. Aamiin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments links could be nofollow free.