Ciri Wanita Sholeha Menurut Islam

Ciri Wanita Sholeha Menurut Islam.

Menjadi seorang isteri atau wanita yang sholeha adalah suatu tujuan yang amat mulia yang telah Alloh dan Rasul-Nya perintahkan, Kemuliaan wanita sholeha tercermin dalam setiap tindak tanduknya dalam kehidupan sehari hari.Isteri sholehah adalah perhiasan dunia terindah yang didamba penduduk bumi dan dirindukan syurga, Ia laksana sekuntum bunga yang indah, harum dan mewangi yang menyenangkan dipandang oleh suaminya.Rasulullah Shallallahua’laihi wa Sallam bersabda:

“Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholehah.” ( HR. Muslim, At -Tirmidzi, An -Nasa’i, Ahmad dan Malik ).

“Sebaik-baik wanita (istri) adalah yang ketika engkau memandangnya akan membuatmu bahagia. dan jika diperintah, dia akan mentaatimu. dan jika engkau tidak bersamanya, dia akan menjagamu dalam dirinya dan menjaga apa-apa yang engkau miliki.” (HR Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi).

Ciri Wanita Sholeha Menurut Islam

Ciri Wanita Sholeha Menurut Islam

Duhai para Istri,duhai para muslimah maukah kalian menjadi perhiasan terindah itu ?.Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam telah mensifati istri yang solehah sebagai perhiasan terindah ini dengan beberapa kriteria. Bagaimanakah Kriteria istri yang sholihah menurut Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam?, Berikut ini beberapa uraian penting tentang ciri wanita sholiha menurut Islam :

  1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Taat kepada suaminya selama dalam kema’rufan

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :“Jika seorang wanita telah sholat lima waktu,berpuasa pada bulan Ramadhan dan menjaga kemaluan serta mentaati suaminya,maka dia masuk surga dari pintu mana yang dia suka.”( HR.Ahmad).

“Sebaik-baik wanita (istri) adalah yang ketika engkau memandangnya akan membuatmu bahagia. dan jika diperintah, dia akan mentaatimu. dan jika engkau tidak bersamanya, dia akan menjagamu dalam dirinya dan menjaga apa-apa yang engkau miliki.” (HR Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi).

” Wanita dinikahi karena empat faktor yaitu karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466).

2. Penuh kasih sayang, selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ اَلْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ الْعَؤُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِى إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا، وَتَقُوْلُ: لاَ أَذُوقُ غَضْمًا حَتَّى تَرْضَى

Maukah aku beritahukan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: “Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha.” (HR. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. 257. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah, Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah, no. 287)

3. Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) dan baik dalam mengatur urusan rumah

Diantara ciri isteri sholehah adalah seperti mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik,menjaga kebersihan rumah dan menatanya dengan baik dan menyiapkan makan-minum, tempat tidur, pakaiannya, dan lainnya.

Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Fatimah Az-Zahra’. Dia hidup dalam kesulitan, tetapi mulia dan terhormat. Dia telah menggiling gandum dengan alat penggiling hingg berbekas pada tangannya. Dia mengangkut air dengan qirbah hingga berbekas pada dadanya. Dan dia menyapu rumahnya hingga berdebu bajunya. Ali r.a. telah membantunya dengan melakukan pekerjaan di luar. Dia ber- kata kepada ibunya, Fatimah binti Asad bin Hasyim :”Bantulah pekerjaan puteri Rasulullah SAW di luar dan mengambil air, sedangkan dia akan mencukupimu bekerja di dalam rumah :yaitu membuat adonan tepung, membuat roti dan menggiling gandum.”

4. Selalu berpenampilan baik dan menarik di hadapan suaminya sehingga menyejukkan dan menyenangkan suami.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya” (HR. Abu Dawud).

5. Membantu dan menyemangati suami untuk melakukan ketaatan.

Sifat lain yang harus dimiliki seorang istri sholehah sehingga ia dapat menjadi perhiasan terindah, yaitu ia senantiasa mengingatkan suaminya untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, menyemangatinya dan selalu mendorongya, baik dalam hal-hal yang bersifat fardhu ataupun hal-hal yang bersifat sunnah.

6. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami, tidak melupakan kebaikannya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur.” Ada yang bertanya kepada beliau: “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau menjawab: “Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh, kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: “Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali.” (HR. Bukhari dan Muslim).

7. Bersegera memenuhi ajakan suami, Menjaga rahasia-rahasia Keluarga

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya.” (HR. Muslim).

“Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari qiyamat,yaitu seseorang yang mendatangi istrinya, dan istrinya pun datang kepadanya, lalu ia menyebarkan rahasia (apa yang telah terjadi diantara keduanya)” (HR. Muslim).

Nah demikianlah beberapa sifat dari wanita sholiha, semoga artikel tentang Ciri Wanita Sholeha Menurut Islam ini bermanfaat bagi para pembaca dan tentunya dapat muslimah terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga tentang : Wanita Muslimah Sejati

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments links could be nofollow free.